Evaluasi Buku Sunda dari Ketua LBS Unpas

Rektor Unpas Resmikan “Panggung Alit LBS”
October 16, 2014
Diskusi Novel “Bandar” di LBS Unpas
February 5, 2015

Evaluasi Buku Sunda dari Ketua LBS Unpas

Ketua Lembaga Budaya Sunda (LBS) Unpas Hawe Setiawan baru-baru ini mengumumkan evaluasinya atas buku-buku berbahasa Sunda yang terbit pada tahun 2014 yang baru lalu. Hasil evaluasi tahunan itu diumumkan melalui surat kabar Pikiran Rakyat.

Halaman "Pikiran Rakyat" yang memuat evaluasi penerbitan buku berbahasa Sunda.

Halaman “Pikiran Rakyat” yang memuat evaluasi penerbitan buku berbahasa Sunda.

Sejauh yang tercatat, buku berbahasa Sunda yang terbit pada tahun 2014 berjumlah 38 judul. Hampir semua, yakni 36 judul, tergolong karya rekaan, yang meliputi novel, cerita pendek, fiksi mini, puisi, dan guguritan. Hanya ada dua judul karya nonfiksi, yang terdiri atas kumpulan esai dan buku pengajaran (lihat tabel).

Di antara 36 buku tersebut terdapat sembilan karya klasik yang dicetak ulang, misalnya novel Potrét karya Ahmad Bakri (1917-1988), novel misteri Diarah Pati karya Margasulaksana, dan naskah drama Sang Kuriang karya Utuy Tatang Sontani (1920-1978). Di antara deretan karya klasik, terdapat pula karya hasil terjemahan atau adaptasi dari karya dalam bahasa asing seperti novel Kembang Beureum yang diterjemahkan dari karya Baronéss Emmuska Orczy dan novel Nyi Sarikingkin karya T.B. Djajadilaga yang serupa dengan kisah Cinderella.

Di antara deretan buku yang baru terbit terdapat karya yang sesungguhnya sudah tua tapi baru dibukukan sekarang setelah pengarangnya tiada, misalnya kumpulan cerpen Moal Dimumurah karya I. Asikin (1920-1987) dan cerita anak-anak Kasambet karya Ahmad Bakri.

Buku baru karya para pengarang yang masih hidup berjumlah 25 judul. Di antaranya ada tiga buku yang terlihat menonjol di bidangnya, satu ditulis oleh pengarang senior, dua berasal dari pengarang muda. Itulah novel Kembang-Kembang Anten karya Aam Amilia, koleksi fiksimini Dayeuh Kasareupnakeun karya Nazaruddin Azhar, dan kumpulan guguritan berjudul Lagu Ngajadi karya Dian Hendrayana.

 

BUKU SUNDA TERBITAN TAHUN 2014

(Penyusun data: Hawé Setiawan)

No.

Judul Pengarang Penerbit Keterangan
1 Dayeuh Kasareupnakeun Nazarudin Azhar Pustaka Mataholang, Tasikmalaya Kumpulan fiksi mini
2 Handeuleum Na Haté Beureum Chyé Retty Isnéndés Yrama Widya, Bandung Novel
3 Léptop Kresna Yuharno Uyuh Wisata Literasi, Lémbang Kumpulan fiksi mini
4 Tarucing Garing Katiga Andi Gita Lesmana spk. Wisata Literasi, Lémbang Kumpulan humor
5 Kembang Asih di Pasantrén Édyana Latief GSB Publishing, Bandung Novel
6 Jurig Congkang Bisul Na Bujur Usép Romli H.M. GSB Publishing, Bandung Kumpulan cerpen/humor
7 Lagu Ngajadi Dian Héndrayana KSB Rawayan, Bandung Kumpulan guguritan
8 Béntang Acéh H.M. Zainuddin/Terj. Moh. Ambri Kiblat Buku Utama, Bandung Cetak ulang
9 Moal Dimumurah I. Asikin Kiblat Buku Utama, Bandung Kumpulan cerpen
10 Kembang-kembang Anten Aam Amilia Kiblat Buku Utama, Bandung Novel
11 Geulang Koroncong Holisoh M.E. Kiblat Buku Utama, Bandung Kumpulan cerpen
12 Céntangbarang Asikin Hidayat Kiblat Buku Utama, Bandung Kumpulan cerpen
13 Kasambet Ahmad Bakri Kiblat Buku Utama, Bandung Cerita anak-anak
14 Potrét Ahmad Bakri Kiblat Buku Utama, Bandung Novel, cetak ulang
15 Dua Wanoja Chyé Rétty Isnéndés Kiblat Buku Utama, Bandung Kumpulan cerpen
16 Nyi Sarikingkin T.B. Djajadilaga Kiblat Buku Utama, Bandung Novel, cetak ulang
17 Saéni Hadi AKS Kiblat Buku Utama, Bandung Novel, cetak ulang
18 Pileuleuyan Yus Rusamsi Kiblat Buku Utama, Bandung Novel, cetak ulang
19 Ngawadalkeun Nyawa Moh. Ambri Kiblat Buku Utama, Bandung Novel, cetak ulang
20 Diarah Pati Margasulaksana Kiblat Buku Utama, Bandung Novel, cetak ulang
21 Kanyaah Kolot Karna Yudibrata Kiblat Buku Utama, Bandung Kumpulan cerpen, cetak ulang
22 Sang Kuriang Utuy Tatang Sontani Kiblat Buku Utama, Bandung Naskah drama, cetak ulang
23 Kembang Patapan Syarif Amin Kiblat Buku Utama, Bandung Novel, cetak ulang
24 Ajo Pitbul Tatang Sumarsono Tulus Pustaka, Bandung Novel
25 Mahér Budaya Sunda Élis Suryani Alqa Print Buku pengajaran
26 Srikandi Néangan Gawé Tiktik Rusyani Kiblat Buku Utama & PPSS Kumpulan cerpen
27 Kudu Dimimitian di Imah Ajip Rosidi Kiblat Buku Utama, Bandung Kumpulan esai
28 Néng Maya jeung Carita Lianna C.W. Watson (editor) Kiblat Buku Utama & Tribun Jabar, Bandung Kumpulan cerpen, pengantar dalam bahasa Indonesia
29 Mahakarya Cinta Rahwana Jéjén Jaélani War Tulus Pustaka, Bandung Kumpulan sajak
30 Gerentes Bune Upik spk. Tulus Pustaka, Bandung Antologi sajak & cerpen
31 Surat ka Citraresmi Didin Tulus Tulus Pustaka, Bandung Kumpulan sajak
32 Kacapi Pamikat Éni Setiani Yayasan Mataholang, Bandung Kumpulan fiksi mini
33 Indigo Inda Nugraha Hidayat Leutika Prio, Yogyakarta Kumpulan fiksi mini
34 Kembang Beureum Baronéss Emmuska Orczy/Tarj. anonim Kiblat Buku Utama, Bandung Novel, terjemahan
35 Kuwung-Kuwung Tunggang Gunung Rais Purwacarita Yayasan Giri Hanjuang Kumpulan cerpen
36 Surat Purnama Sarabunis Mubarok spk. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Kumpulan sajak
37 Gurat-Gurit Ngabuburit Étti R.S. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Kumpulan sajak
38 Ngabungbang jeung Sangkuriang Arthur S. Nalan Kelir, Bandung Kumpulan cerpen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *